Images

Exodus

Madhusudhanan and Sabitha Satchi

Bridges

Salil Chaturvedi and Rajeshree Thakker

Hairy

Meenakshi Sengupta

The Himmat Workshops

Farzana Shaikh, Rabia Shaikh, Rehana Shaikh, Shah Jehan Shaikh, Tahera Pathan, Taslim Qureshi, and Vasudha Thozhur